Inge Reinders - dirigent Juniorensemble en Vorbereidend Ensemble "Intrada" - studeerde schoolmuziek en hobo aan de conservatoria van Den Haag en Tilburg. Hier ontving zij directielessen van Wim Bredenhorst en Frans Moonen. Van 1985 tot 1989 dirigeerde zij de speelgroepen van het Hofstads Jeugdorkest. Hierbij werd zij begeleid door Wim Bredenhorst die een ruime ervaring had in het werken met jonge kinderen.

 

In 1989 was Inge Reinders nauw betrokken bij de oprichting van de vereniging Viotta Jeugdorkesten door Wim Bredenhorst, waarbij deze het jeugdorkest dirigeerde en Inge Reinders het Jeugdensemble. Door haar nauwe samenwerking met Wim Bredenhorst leerde Inge Reinders zijn manier van werken, die later de Viotta filosofie zou gaan heten, door en door kennen en gebruikt die vandaag de dag nog steeds. In 1992 is Inge Reinders gestopt met werken bij Viotta om meer tijd voor haar kinderen te hebben.

In 2004 werd Inge Reinders gevraagd om opnieuw bij Viotta als dirigente aan de slag te gaan. Sinds september 2004 heeft zij de leiding over het Juniorensemble en sinds april 2014 ook over het Voorbereidend Ensemble, waar zij op enthousiaste wijze jonge muzikanten de beginselen van het samenspelen bijbrengt. Hiermee wordt een uitstekende basis gelegd voor het verdere orkestspel.

Tevens heeft zij van 1989 tot 2013 met veel plezier gewerkt bij de toenmalige Stedelijke Muziekschool, het latere Koorenhuis. Na de opheffing hiervan is Inge overgestapt naar de Muziekacademie Den Haag. Daarnaast heeft zij meerdere leerorkesten van het basisschoolproject van het Residentie Orkest gedirigeerd.

Zij streeft ernaar dat muziek de kinderen iets zegt en dat samen musiceren een verrijking voor hen betekent. Ze ontwikkelt hun vaardigheden zoals muzikaliteit, expressiviteit, goed luisteren en kijken, zodat de kinderen optimaal leren samenspelen.