Bernard Haitink
dirigent
      Frederieke Saeijs
violiste
oud lid Viotta 
    Anthony Zielhorst
 

 

   
Daan Manneke, componist
"Ik vind het fantastisch wat er zoal gebeurt rondom
‘Viotta’. En dat er mensen zijn die artistiek en
huishoudelijk zich zó krachtig en gedreven inzetten
voor een levensbepalend ‘groot goed’ als
muziekbeoefening, dat verdient werkelijk alle steun
en bijval!"
 
Edwin Rutten
acteur, presentator,
jazzzanger
 
Bart Schneemann
hoboïst, dirigent, docent,
artistiek leider van het
Nederlands
Blazersensemble.