Hieronder vind je het Coronaprotocol dat vanaf 25 september 2021 van kracht is voor de repetities van de orkesten van Viotta. Alle orkesten kunnen nu weer in een normale orkestopstelling musiceren. Immers onderling hoeft er geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden. Ook alle ouders en andere belangstellenden zijn weer welkom om te komen kijken bij de repetities.

Bijlagen:
Bewaar het bestand coronaprotocol_25sep21_8.1 kopie.pdfCoronaprotocol Viotta[25sept2021]816 kB