De Vereniging Viotta Jeugdorkesten heeft tot doel kinderen en jongeren een veilige en inspirerende leeromgeving te bieden om samen te musiceren in orkestverband. De muzikale en persoonlijke ontwikkeling van de orkestleden staat centraal. Viotta is een transparante organisatie van gedreven vrijwilligers en werkt met professionele dirigenten met sterke pedagogische vaardigheden.

een veilige omgeving

Een sociaal veilige omgeving is een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn, zich veilig voelt, waar ruimte is voor eigen initiatief en ambitie, waar fouten maken mag omdat je daarvan leert, en vooral, waar aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en het beleven van plezier in het samen musiceren. 

Het sociale beleid van Viotta bestaat onder andere uit een Gedragscode voor alle vrijwilligers en dirigenten. Daarnaast zijn er Vertrouwenscontactpersonen en worden alle orkestbegeleiders, bestuursleden en dirigenten gevraagd een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te tonen op het moment dat zij taken voor (een van de orkesten van) Viotta gaan vervullen.

Ook heeft VIOTTA een aantal uitgangspunten geformuleerd om het beleid te concretiseren, zie de link onderaan deze pagina.