De Vereniging Viotta Jeugdorkesten is in 1989 opgericht. De vereniging bestaat uit vijf orkesten met leden van verschillende leeftijdscategorieën. De doelstelling van de vereniging is het realiseren van een omgeving waarin kinderen en jongeren samen musiceren en optimaal in hun muzikale ontwikkeling worden gestimuleerd.

De dirigenten van Viotta beschikken over de daarvoor benodigde muzikale en didactische bagage. Zij bieden de leden van hun orkest op het juiste niveau een gevarieerd en uitdagend repertoire dat in relatief korte tijd wordt ingestudeerd. Zo worden leden uitgedaagd hun individuele en collectieve vermogens zo goed mogelijk te ontwikkelen, het beste uit zichzelf te halen en de voldoening te proeven van succesvolle optredens.

De vijf orkesten zijn: