Functie

Naam

Voorzitter
Eva Platzer
Secretaris Peter Steenwijk
Penningmeester Hans van Popta
Artistieke Zaken Maurice van Lieshout
Vrijwilligers Organisatie Diana Plate
Operationele Zaken Kristofer Skaug