Functie

Naam

Voorzitter
Eva Platzer
Secretaris vacature
Artistieke Zaken Maurice van Lieshout
Penningmeester Anick van de Craats
Operationele Zaken Joost Moulijn
Bestuurslid Dennis Petri
Bestuurslid Eelko Bolt