Vanaf 29 mei kan ook ons symfonieorkest weer repeteren! We zijn zo blij dat alle Viottaleden weer muziek mogen maken. Door de versoepelingen in de coronamaatregelen kunnen ook de 18-plussers weer muziek maken. Het Viotta Symfonieorkest gaat nu hard aan de slag met o.a. de zevende symfonie van Dvorak die ze tijdens de tournee in juli zullen uitvoeren. We kijken allemaal enorm uit naar het plezier om weer samen iets moois te creëren en de geweldige muziek te laten klinken!

Geen 1,5-meter afstand meer voor JO en JS
Vanaf 5 juni repeteren het JO- en JS-orkest niet meer in een orkestopstelling met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Dat is gezien de huidige versoepelingen niet meer nodig. Dit was ook al het geval voor de jongere orkesten VBE en JE. Wel gelden nog de basishygiënemaatregelen voor JO en JS, zoals het dragen van mondkapjes bij het bewegen door de school en de gezondheidscheck bij de deur. Details over het nu geldende coronabeleid vind je in het Viotta Coronaprotocol. Het SO-orkest met leden boven de 18 repeteert nog wel in een opstelling met onderling 1,5 meter afstand.

Meer informatie
Ons coronabeleid is gebaseerd op de richtlijnen van de Rijksoverheid en de koepelorganisatie KNMO. Mocht je praktische vragen hebben over de gang van zaken bij de repetities, neem dan contact op met de orkestbegeleider(s) van je eigen orkest.  Ook is ter informatie hieronder de recente brief van 28 mei 2021 van het bestuur aan de viottaleden toegevoegd.

 

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Brief_viottaleden_27mei2021_pdf kopie.pdfBestuursbrief 28 mei 2021[ ]686 kB